Camera cập lề

Camera sườn ô tô nên được lắp đặt như thế nào?