ĐỘ ĐÈN Ô TÔ CÓ BỊ XỬ PHẠT KHÔNG

Độ Đèn Ô tô có bị phạt không?