Video camera 360 Oris xe Ford ranger – trên hệ thống màn hình Ford ranger 2013-2017