Video camera 360 Oris xe Land Cruiser Prado – trên hệ thống màn hình Land Cruiser Prado